Aktuellt

Lillängen på Facebook: Information, kontakt, frågor, svar och diskussion om Lillängsfrågor hittar du på Lillängens Facebook-grupp, till vilken alla har möjlighet att ansluta sig. Sidan heter Lillängens Egnahemsförening. Viss grundinformation om föreningen finns dock kvar här, på hemsidan.

Vi söker dig som vill hjälpa oss att hjälpa: Egnahemsföreningen söker också lillängsbor som är villiga att vara med och arrangera Valborgselden. Kontakta styrelsen.

Nackas och Lillängens framtid: Vill du veta vad som händer med Nacka Bygger Stad och stadsbyggnadsplanerna? Vill du veta hur det blir med tunnelbanan och med trafikstörningar på Saltsjöbanan? God och uppdaterad information finns på www.nacka.se och på sll.se.

Skrifter om Lillängen: Lillängen har drygt 80 år på nacken. En del av vår gemensamma historia finns nu samlad på hemsidan, under avdelningen Föreningen. Där finns en helt ny skrift som bygger på intervjuer med vår äldsta lillängsbo, Margit Lindh, 98 år. Där finns även barndomsminnen nedtecknade av Anders Österlund, samt den broschyr som gavs ut i samband med Lillängens 70-årsdag.