Styrelsen

Ordförande:
Rufus Ekberg
Lavalvägen 8
070-535 88 11

Kassör:
Thomas Holm
Floravägen 4
076-645 92 20

Sekreterare:
Anna Ahlsén Hernek
Fjällstigen 29

Vice ordförande:
Anders Edelsgren
Parkvägen 4
070-3211165