Egnahemsföreningen i Lillängen

Lillängen är ett exempel på ett välplanerat och enhetligt bebyggt småhusområde från 1930-talet. Hösten 1937 flyttade de första lillängsborna in i sina nya, självbyggda hus och redan samma år fick vi en egen hållplats på Saltsjöbanan. 

Egnahemsföreningen i Lillängen finns till för att vi ska kunna påverka utvecklingen i Lillängen och i de angränsande delarna av Nacka. Föreningen ska vara en samlande kraft i frågor som gäller områdesplanering, trafik, skogsvård, Järlasjön och andra frågor som påverkar oss alla.

Till detta kommer förstås ambitionen att stärka gemenskapen i Lillängen. Årliga kräftskivor och adventsfika med besök av jultomten är bra exempel på det.

Länk till stadgar (2022) i pdf
Länk till gamla stadgar (2005) i pdf

Historia och minnen
Margit Lindh är Lillängens äldsta innevånare, 98 år. Hon flyttade hit 1944. Inger Nordlunds intervju med Margit kan du läsa här i pdf-format.

Margit Lindhs minnen som pdf.

Anders Österlund är uppvuxen i Lillängen. I den här texterna berättar Anders om några av sina minnen.

Anders Österlunds minnen som pdf.
Anders Österlunds föredrag om Lillängens första 80 år.

När Lillängen fyllde 70 år fick vi alla en broschyr om vårt område. Här finns den i pdf-format.

Skrift om Lillängen som pdf.