Föreningens sektioner och ansvariga

Informationssektionen
Anders Malmer,
Lillängsvägen 23
0727-170664

Valberedningen
Vakant

Nacka bygger stad
Leif Johannesson,
Terrassvägen 18
070-5751014

Trafikssektionen
Vakant

Skogsansvarig
Leif Johannesson,
Terrassvägen 18
070-5751014
Länk till gällande skogsavtal i pdf
Länk till skogsavtalets tillägg (område C) i pdf

Kräftfiskeansvarig
Staffan Lund
Lillängsvägen 26
070-7934156
Kräftfiskestatistik 2012
Kräftsfiskestatistik 2013
Kräftfiskestatistik (medeltal) 2015
Kräftfiskestatistik (total) 2015
Kräftfiskestatistik (total) 2016
Kräftfiskestatistik (medel) 2016
Kräftfiskestatistik (total) 2019
Kräftfiskestatistik (medel) 2019

Valborg 2020
Vakant