Föreningens sektioner och ansvariga

Informationssektionen
Anders Malmer,
Lillängsvägen 23
0727-170664

Valberedningen
Vakant

Trafikssektionen
Kerstin Mattson
Lillängsvägen 14

Skogsansvarig
Jakob Bjurström,
Gränsvägen 8
Länk till gällande skogsavtal i pdf
Länk till skogsavtalets tillägg (område C) i pdf

Kräftfiskeansvarig
Örjan Sandahl
Lavallvägen 13
Kräftfiskestatistik 2012
Kräftsfiskestatistik 2013
Kräftfiskestatistik (medeltal) 2015
Kräftfiskestatistik (total) 2015
Kräftfiskestatistik (total) 2016
Kräftfiskestatistik (medel) 2016
Kräftfiskestatistik (total) 2019
Kräftfiskestatistik (medel) 2019

Valborg
Vakant